Новини

POLLI
Рециклиране
Полигрип проект
1

ПОЛИГРУП ООД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1494-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, изразяваща се в покриване на разходи за текущите нужди, за суровини, материали, горива и труд.

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 10.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца. 

На 21.11.2016 г. в производствената база на „Полигруп“ ООД, гр. Асеновград, беше организирано публично събитие във връзка с изпълнен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0686-C01 „Разширяване на конкурентните предимства на „Полигруп“ ООД чрез внедряване на ново оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието присъстващите получиха информация относно изпълнените дейности в рамките на договора, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за предприетието. Беше показано и закупеното по проекта оборудване – високотехнологична линия за трислойна екстузия.

Основната цел на проектa бе да се разшири капацитета и да се утвърдят позициите на „Полигруп” ООД като един от водещите производители на полимерни опаковки на българския пазар, както и да развие експортния потенциал на дружеството. За постигането й беше закупена и въведена в експлоатация нова линия за трислойна екструзия, което ще осигури на „Полигруп“ ООД възможности за разширяване производството и предлагането на стратегически продуктови категории, включително висококачествени продукти от рециклиран материал, основно торби за смет в различните им разновидности, термосвиваеми фолиа и други артикули с голям пазарен потенциал.

Проектът е на стойност 1 663 000 лева, а неговата продължителност беше 11 месеца.

 

На 21.11.2016 г. „Полигруп“ ООД организира публично събитие във връзка с изпълнен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0686-C01 „Разширяване на конкурентните предимства на „Полигруп“ ООД чрез внедряване на ново оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието присъстващите ще получат информация относно изпълнените дейности в рамките на договора, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за предприетието. Ще бъде показано и закупеното по проекта оборудване – високотехнологична линия за трислойна екстузия.

Час: 09:00 ч. Място: гр. Асеноврад, Северна индустриална зона, производствена база на „Полигруп” ООД.

 

24.11.2016 Публикация 3 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01
Може да свалите статията от следния линк:

24.11.2016 Публикация 3 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01″ 

07.06.2016 Публикация 2 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01
Може да свалите статията от следния линк:

07.06.2016 Публикация 2 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01 “ 

23.12.2015 Публикация 1 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01

Може да свалите статията от следния линк:

23.12.2015 Публикация 1 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01

„“Полигруп“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за етап „Екструзия“ в „Полигруп“ ООД““

Можете да изтеглите документацията за участие в процедурата от следния линк“

След успешното внедряване през 2013г. на инсталацията за почистване на фолио преди рециклиране Herbold и инсталацията за рециклиране на фолио Erema, в началото на 2015г. „Полигруп” ООД въведе в експлоатация две нови инсталации:

-Линия за трислойна екструзия (Hosokawa Alpine)

-Линия за производство на торби с издърпваща се връзка и интерлийв (CMD)

С тяхна помощ ние увеличаваме капацитета си като същевременно понижаваме себестойността на произведената продукция, подобряваме качеството, разширяваме производствения асортимент и постигаме оптимално съотношение цена-качество на основните артикули.

 

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Може да свалите статията от следния линк:

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Информация за сключен договор с Ерема

Може да свалите статията от следния линк:

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор с Херболд

Може да свалите статията от следния линк:

Информация за сключен договор

Публикация № 2

Може да свалите статията от следния линк:

Публикация № 2

Публикация № 3

Може да свалите статията от следния линк:

Публикация № 3

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на фолио за „Полигруп” ООД

Може да свалите статията от следния линк:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на фолио за „Полигруп“ ООД

Публикация № 1

Може да свалите статията от следния линк:

Публикация № 1

Процедура „Доставка на инсталация за почистване на фолио преди рециклиране за Полигруп

Може да свалите статията от следния линк:

Документи за доставка на инсталация за почистване на фолио преди рециклиране за Полигруп

„Полигруп“ ООД изкупува отпадъчен полиетилен LDPE и LLDPE

Може да свалите статията от следния линк:

Разрешителни за изкупуване на отпадъчен полиетилен LDPE и LLDPE

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.