“Полигруп“ ООД е създадена през 1999г. с основна дейност производство на полиетиленови фолиа и опаковки, които се използват за нуждите на селското стопанство, търговията, строителството и промишлеността.

Основните продукти, които предлагаме са полиетиленови фолиа, полиетиленови торби, термосвиваеми фолиа, стреч фолиа, опаковки, чували за смет и други. В последните години фирмата ни се насочи към производство на изделия от рециклиран материал, като по този начин се намалява обема на депонираните отпадъци посредством оползотворяването им за нуждите на производството, което дава положителен ефект в опазване на околната среда.

За да отговори на нарастващото търсене и развитие на пазара, дружеството ни непрекъснато инвестира в закупуване на нови машини и технологии, както и в разширяване на производствените и складови площи. С успешното изпълнение на два проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и въвеждането в експлоатация на три нови инсталации, ние се придържаме към плана ни за цялостно обновяване на машините и съоръженията в нашата фабрика. Стремим се да поддържаме очакванията и доверието на нашите клиенти чрез професионално удовлетворяване на нуждите и изискванията им.

Благодарение на предлаганите отлично качество на конкурентни цени, гъвкави срокове на производство, условия на доставка и обслужване от висококвалифицирани и мотивирани служители, „Полигруп” ООД завоюва водещи позиции на вътрешния и международния пазар.

  • Полиетиленовите чували
  • Полиетиленово фолио
  • Стреч худ
    рециклиране на пластмаси